Gebruiksvoorwaarden

1.Algemene informatie

Deze website is eigendom van: Apotheek De Kerselaar BVBA

Kerselaarslaan 63 9800 Deinze België

E-mailadres: info@apotheekdekerselaar.be 

BTW-nummer: BE 0545.877.101

APB-nummer: 441109

Titularis apotheker: Kristof Mattelin

Website: www.apotheekdekerselaar.be, apotheekdekerselaar.be 

2. Bestelproces

Tijdens het bezoek aan de website, kiest de klant de producten die hij wenst aan te kopen en voegt deze toe aan het winkelmandje. De klant plaatst een bestelling door de inhoud van het winkelmandje te bevestigen. De bestelde producten worden betaald in de apotheek. De bestelde goederen kunnen op elk moment door de klant worden gewijzigd en geannuleerd. www.apotheekdekerselaar.be bevestigt daarna de bestelling via e-mail. De producten worden vervolgens opgehaald in Apotheek De Kerselaar BVBA, gelegen te Kerselaarslaan 63 9800 Deinze.

3. Klant

Elke persoon die de website bezoekt kan een bestelling plaatsen, mits het ingeven van de nodige contactgegevens en indien deze persoon ouder is dan 18 jaar en handelingsbekwaam is. Indien nodig kan www.apotheekdekerselaar.be extra identificatiegegevens opvragen.

www.apotheekdekerselaar.be kan weigeren om nog bestellingen te aanvaarden en de registratie van de gebruiker schrappen, in geval van vermoeden van misbruik of verboden gebruik, onverminderd het recht van www.apotheekdekerselaar.be om de schade op de verbruiker te verhalen. De contactgegevens mogen niet door de klant aan derden worden doorgegeven.

4. Producten

Rekening houdend met de actuele wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het aanbieden via het internet van in een publieke apotheek aangeboden producten, zijn niet alle producten van Apotheek De Kerselaar BVBA via www.apotheekdekerselaar.be verkrijgbaar. Voorschriftplichtige geneesmiddelen zijn niet via www.apotheekdekerselaar.be verkrijgbaar.

5. Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief BTW. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen waar Apotheek De Kerselaar bvba al dan niet een korting op toepast.

6. Betaling

Alle bestellingen worden betaald op het moment van afhaling in de apotheek. De mogelijkheid bestaat om contant of met bancontact te betalen.

7. Intellectuele eigendom

De auteursrechten of het recht op intellectuele eigendom van alle weergegeven informatie, mededelingen, octrooien, tekeningen, foto’s, teksten, films, logo’s, concepten, commerciële knowhow, methoden of andere bestanddelen van www.apotheekdekerselaar.be behoren tot www.apotheekdekerselaar.be, haar toeleveranciers en andere rechthebbenden.